Rita Moreno

Rita Moreno

დაბადების თარიღი : 1931-12-11